Velkommen til SPRAL

logo“SPRAL” henfører til Facebook-gruppen med navnet Selvstændigt Praktiserende Læger, der opstod i kølvandet på PLO-repræsentantskabets møde d. 29/6-2013. Mødet der endte med, at det hidtidige forhandlingsudvalgs linie blev forkastet. En linie der havde haft til hensigt at styrke forhandlingspositionen i den ventede konfrontation med den danske regering efter dens lovgivning til fordel for danske regioner som er de danske praktiserende lægers samarbejdspartner i det primære Sundhedsvæsen. Dette skulle ske ved at aflevere ydernumrene og derved stå frit i forhold til det offentlige Danmarks ønske om at overtage kontrollen med den primære sektor.

SPRAL udgøres af praktiserende læger som arbejder indenfor rammerne af PLO. SPRAL forsøger at styrke det kollegiale sammenhold gennem arbejdet med at definere fremtidens almen praksis i Danmark. Det skal ske gennem udveksling af holdninger og erfaringer så vi fremstår afklarede om den faglige udvikling af faget, holdninger til opgaveglidning, videreuddannelse, videregivelse af data i behørig respekt for personværnet, fuldstændig opretholdelse af tavshedspligten. Vi søger at fremme samarbejdet mellem kolleger både indenfor og mellem landsdelene gennem etablering af netværk hvis formål det er at få PLO til at fremstå visionært og samlet overfor de andre aktører i Sundhedsvæsenet.

stetoskop

SPRAL vil søge at påvirke PLO til at blive en ligeværdig aftalepartner ift udviklingen af fremtidens almen praksis med en fast forankring i et primært sundhedsvæsen finansieret af det offentlige Danmark, med en mulighed for at sektorens virksomheder kan stå alene i en kortere periode, fri af offentlig finansiering. Der skal anvises konkrete modeller for almen lægehjælp til alle indenfor rammerne af lægeløftet som vi ikke betragter som en tradition, men som en lægelov.

Dette skal være en realistisk mulighed der følger af grundprincippet om at vejen til ligeværdighed går gennem brud på samarbejdsaftalen med det offentlige, repræsenteret ved rutineaflevering af ydernumrene. Dette punkt er helt centralt, og med medlemskab af SPRAL tilkendegiver man at man er indforstået med tage dette drastiske middel i anvendelse i fald faget kommer under pres.

fodLægeløftet, den hippokratiske ed:
Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

Her på siden finder du links til nyhedsbreve lanceret ca 1 gang ugentligt med en leder og links til aktuelle debatter og uddrag fra FB siden Selvstændige praktiserende Læger.

læger+stormøde

 

tilmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply